YRKESSJÅFØR GRUNNUTDANNING

Alle som vil arbeide som yrkessjåfør må ha yrkessjåførkompetanse i tillegg til førerkortet for tungbil.

Yrkessjåførkompetansen oppnås ved å gjennomføre grunnutdanning og bestå en teoriprøve. Kompetansen skal vedlikeholdes, slik at alle yrkessjåfører må delta på regelmessig etterutdanning hvert femte år.

Vi tilbyr 35 timers etterutdanning godstransportkurs og 140 timers komprimert grunnutdanning godstransport. 

Opplæringen inneholder

  • Trafikkopplæringen
  • Trafikk og førerrollen
  • Mennesket i trafikken og samhandling
  • Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjøreerfaring
  • Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
  • Tiltak ved trafikkulykke
  • Trafikant i mørket (mørkekjøring)