PERSONBIL MED HENGER

Med førerkort for klasse B (bil) , kan du i tillegg til bil på 3500 kg trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg. Tilhenger kan være større, så lenge summen av tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt ikke overskrider 3500 kg. Tillatte totalvekter finner du i vognkortet til bilen og tilhengeren.

Tilhengere med vekt utover dette krever førerkort klasse B96 eller BE.

Se gjerne på tilhengerkalkulator for et mer detaljert innblikk i hvilket førerkort du trenger for å trekke henger med din aktuelle trekkvogn.

DU ER ALLTID VELKOMMEN TIL OSS.

Opplæringen inneholder

  • Trafikkopplæringen
  • Trafikk og førerrollen
  • Mennesket i trafikken og samhandling
  • Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjøreerfaring
  • Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
  • Tiltak ved trafikkulykke
  • Trafikant i mørket (mørkekjøring)