BIL

Har du gjennomført trafikalt grunnkurs og fylt 16 år? Da anbefaler vi deg å starte opplæringen snarest mulig. Vi legger til rette for at du skal få et godt utbytte av opplæringen. Øvelseskjører du hjemme mellom kjøretimene, vil du bli en bedre fører samt få et rimeligere førerkort.

Våre lærere er klare for å hjelpe deg på vei med ditt førerkort, enten du ønsker opplæring på manuell eller automatgir. Stikk innom oss i Tromsøs mest moderne trafikkskole. Vi har også en av Tromsøs beste bilparker til enhver tid.

 

DU ER ALLTID VELKOMMEN TIL OSS.

Tromsø Trafikkopplæring AS - _SF12342

Bestille kurs

Bestill kjøretime

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.
Oversikt over obligatorisk opplæring i klasse B
Trinn 1Trafikalt grunnkurs17 undervisningstimer
Trinn 2Trinnvurderingstime1 undervisningstime
Trinn 3Trinnvurderingstime1 undervisningstime
Sikkerhetskurs bane4 undervisningstimer
Trinn 4Sikkerhetskurs på veg13 undervisningstimer

Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs

Dette kurset må du fullføre før du kan begynne på den praktiske opplæringen om du er under 25 år. Undervisningen på dette trinnet er hovedsakelig rettet mot risikoforståelse og trafikksystemet. Kurset er felles for opplæringen til alle lette førerkortklasser, og det skal bidra til å gi deg en grunnleggende forståelse for bilkjøring. Kurset er på tilsammen 17 timer.

Trinn 2 - Grunnleggende kjøring og kjøreteknikk

På dette trinnet skal du i et område med liten trafikk, lære å beherske bilen rent kjøreteknisk uten at du trenger å konsentrere deg om andre trafikanter. Du skal også lære å kjøre økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Du skal i tillegg skaffe deg kunnskap om kjøretøyet. Dette må til for at du skal lære de kjøretekniske ferdighetene effektivt og med god forståelse. Du skal også lære deg å ta ansvar for kontroll og tilsyn med bilen. Trinnet avsluttes med èn obligatorisk trinnvurderingstime, der du og læreren sammen skal vurdere om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig til å begynne på trinn 3.

Trinn 3 - Trafikal del

Her skal du lære deg å beherske kjøring i variert trafikk. Du må også tilegne deg kunnskap om bestemmelser i vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltreglene som regulerer kjøringen. Opplæringen består av kjøring i bolig-, tettsted- og bymiljø, samt at elevene skal få erfaring i kjøring på landeveg og i tunell. Når du har fullført trinnet, skal kjøringen din være så god at du kan kjøre selvstendig. Sikkerhetskurs på øvingsbane er et obligatorisk kurs på dette trinnet. Omfanget av kurset er på 4 timer. Trinnet avsluttes med èn obligatorisk trinnvurderingstime der du og læreren sammen skal vurdere om du har gode nok kunnskaper og ferdigheter til å begynne på trinn 4 som er det avsluttende trinnet. Nivået på trinn 3 skal være tilsvarende førerprøvenivå.

Trinn 4 - Avsluttende opplæring

Dette er det siste trinnet i opplæringen og er særlig innrettet mot risikoforståelse, selvinnsikt, kunnskap om regler og innsikt i trafikken som system. Disse temaene skal utdypes gjennom hele opplæringen, selv om de vektlegges spesielt i det første og siste trinnet. Sikkerhetskurs på veg er obligatorisk opplæring på dette trinnet, med omfang på 13 timer ( 4 timer teori og 9 timer praktisk kjøring, fordelt over 4 deler).

FOR- OG ETTERARBEID

Det er en viktig forutsetning for opplæringsresultatet at både lærer og elev er godt forberedt til hver kjøretime. Også etterarbeidet er viktig. Tenk grundig gjennom læringsforløpet etter hver time, og gjør gjerne notater. Still spørsmål når noe er uklart.

Ved slutten av hver kjøretime summerer lærer og elev i fellesskap opp timens innhold og elevens presentasjoner. Ut fra dette blir planene for neste time lagt.

Les alltid aktuelt teoristoff og benytt deg av vårt tilbud om interaktiv opplæring til neste kjøretime. Ved hjelp av filmer og 3D- animasjoner vil det lette innlæringen og kjøretimene blir mer effektive.

AVSLUTTENDE PRØVE

I tillegg til løpende vurdering i opplæringsforløpet, blir all kjøreopplæring avsluttet med en teoretisk og en praktisk prøve. For å kunne ta disse prøvene må du levere en søknad om førerkort til Statens vegvesen. Før du kan ta den praktiske førerprøven må du bestå teoriprøven ved en trafikkstasjon. Teoriprøven består av 45 spørsmål og på denne prøven kan man ha maksimalt 7 feil. Ved stryk på trafikkstasjonens teoretiske prøve er det en karantene på 2 uker. Ved stryk på praktisk prøve er det en karantene på 4 uker.

OPPLÆRINGSKORT

Læreren fører digitalt opplæringskort for hver elev. Det fylles ut for hver time og viser hva som er gjennomgått. Læreren er pålagt å føre dette for å best mulig tilrettelegge undervisningen, samt at det kan bli framlagt til enhver tid.

TEORIKURS – Garantert Bestått

Tromsø Trafikkopplæring er først i Tromsø med beståttgaranti på teorikurs. Som elev hos Tromsø trafikkopplæring kan vi tilby deg teorikurs med garantert bestått på teorieksamen hos vegvesenet. Kurset er på 2 x 90min. vi går igjennom all teori og du får tilgang til nettbasert kurs til en verdi av 900 kr. Skulle du være uheldig å stryke, vil du kunne ta hele eller deler av kurset på nytt uten at dette koster deg noe.

Det kreves at eleven følger kursets undervisningsopplegg.

garanti_1

PRISER

KONTAKT

Kontoret har åpent mandag til fredag 09.00-16.00

Adresse

Evjenvegen 92A

9024 Tomasjord

SEND DIN HENVENDELSE

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.