TRAFIKALT GRUNNKURS

Trafikalt grunnkurs er et obligatorisk teoretisk kurs som alle under 25 år må gjennomføre før man kan begynne å øvelseskjøre enten privat eller med en trafikkskole.

  • Du kan ta kurset fra du fyller 15 år.
  • Meningen med trafikalt grunnkurs er blant annet å skape en bevissthet rundt risikoen som er knyttet til å ferdes i trafikken. Samtidig vil du kunne ha et godt grunnlag til det grunnleggende som skal til for å kunne øvelseskjøre i trafikken.
  • Kurset er på 17 timer.
  • Er du over 25 år, må du kun ta førstehjelp- og mørkekjøringskurset før praktisk eksamen.
  • Husk at dersom du tar grunnkurs fra 16. mars -31. oktober, kan du ikke øvelseskjøre i mørkeperioden. Vi anbefaler på det sterkeste at du gjennomfører mørkekjøring så fort som mulig etter bestått trafikalt grunnkurs.

 

  • Husk også å ta med bevis og gyldig legitimasjon når du skal øvelseskjøre, både hos oss og privat.
kursrom

Bestille kurs:

tt_innvendig03

Mørkedemonstrasjon

Mørkedemonstrasjon er en del av trafikalt grunnkurs som gjennomføres i perioden 1. november til 15. mars. Du skal lære om kjøring i mørket og forstå hvordan trafikkulykker i mørket kan unngås ved riktig lysbruk og adferd ellers ved kjøring, parkering og nødstopp. Her er det ikke eleven selv som kjører, men en trafikklærer.
For de som avlegger førerprøve i perioden 1. november - 15. mars må mørkedemonstrasjon være fullført FØR førerprøven. Kjører man opp i perioden 16. mars - 30. oktober er det krav om å gjennomføre mørkedemonstrasjon innen 31.januar etter man har bestått førerprøven.

KONTAKT

Kontoret har åpent mandag til fredag 09.00-16.00

Adresse

Grønnegata 38

9013 Tromsø

SEND DIN HENVENDELSE

Please enter your name.
Please enter a valid email.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.