PERSONBIL

Vi har alt du trenger for å kunne ta førerkort til bil!

Har du tatt trafikalt grunnkurs og fylt 16 år, da anbefaler vi deg å starte opplæringen snarest mulig.

Vi legger til rette for at du skal få et godt utbytte av opplæringen. Øvelseskjører du hjemme mellom kjøretimene, vil veien til førerkortet bli både morsom og effektiv.

Vi tilbyr både opplæring på manuell og automatgir.

Nå tilbyr vi også unike undervisningsfilmer i vår opplæring. Dette for at du som elev skal kunne forberede deg til neste kjøretime eller til øvelseskjøring hjemme. Da kan du og dine foreldre/foresatte foreberede dere sammen.

Våre lærer er klare for å hjelpe deg på vei med ditt førerkort. Stikk innom oss i Tromsøs mest moderne trafikkskolelokaler.

Du er alltid velkommen til oss!

Tromsø Trafikkopplæring AS - _SF12342

Bestille kurs

Bestill kjøretime

Please enter your name.
Please enter a valid email.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.

Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs

Dette kurset må du fullføre før du kan begynne på den praktiske opplæringen om du er under 25 år. Undervisningen på dette trinnet er hovedsakelig rettet mot risikoforståelse og trafikksystemet. Kurset er felles for opplæringen til alle lette førerkortklasser, og det skal bidra til å gi deg en grunnleggende forståelse for bilkjøring. Kurset er på 17 timer.

Trinn 2 - Grunnleggende kjøring og kjøreteknikk

På dette trinnet skal du i et område med liten trafikk, lære å beherske bilen rent kjøreteknisk uten at du trenger å konsentrere deg om andre trafikanter. Du skal også lære å kjøre økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Du skal i tillegg skaffe deg kunnskap om kjøretøyet. Dette må til for at du skal lære de kjøretekniske ferdighetene effektivt og med god forståelse. Du skal også lære deg å ta ansvar for kontroll og tilsyn med bilen. Trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime sammen med trafikklæreren.

Trinn 3 - Trafikal del

Du skal lære deg å beherske kjøring i variert trafikk på dette trinnet. Du må også tilegne deg kunnskap om bestemmelser i vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltreglene som regulerer kjøringen. Når du fullfører trinnet, skal ferdighetene din være så gode at du kan kjøre selvstendig. I klasse B er sikkerhetskurs på bane obligatorisk. Trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime sammen med trafikklæreren.

Trinn 4 - Avsluttende opplæring

Målene å dette siste trinnet er særlig innrettet mot risikoforståelse, kunnskap om regler og innsikt i trafikken om system. Disse temaene skal utdypes gjennom hele opplæringen, selv om de vektlegges spesielt i det første og siste trinnet. Sikkerhetskurs på vei er obligatorisk opplæring på dette trinnet.

1. Trafikalt grunnkurs
2. Grunnleggende opplæring
3. Trafikal del
4. Avsluttende opplæring
1. Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs

Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.

Kurset er obligatorisk og varer 17 timer. Det vil gi deg en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. Du må være minst 15 år for å ta kurset på en trafikkskole, men du kan også ta kurset i 10. trinn på ungdomsskolen.

Hva lærer du på trafikalt grunnkurs?

 1. Trafikkopplæring
 2. Trafikk og førerrollen
 3. Mennesket i trafikken og samhandling
 4. Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjøreerfaring
 5. Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
 6. Tiltak ved trafikkulykke
 7. Trafikant i mørket (mørkekjøring)

Bevis for øvelseskjøring

Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Du må ha med beviset og godkjent legitimasjon med bilde både når du tar kjøretimer på trafikkskolen og når du øvelseskjører privat.

Beviset finner du også på nett under Din side. Utskrift eller bilde av beviset fra nettsidene er ikke gyldig som bevis hvis du blir stoppet i kontroll når du øvelseskjører, du må logge inn og vise nettsiden. Du kan selvfølgelig også vise papirversjonen av beviset som du har fått av Statens vegvesen. Når du logger inn i Din side, ser du også hvor langt du er kommet i føreropplæringen din.

Når er beviset gyldig?

Når du har gjennomført trafikalt grunnkurs er det ingen tidsbegrensning på beviset så lenge reglene ikke endres. Tar du kurset i perioden 16. mars - 31. oktober uten å få gjennomført mørkekjøring, må du se på beviset ditt for å vite når på året, eller hvor lang tid framover, det er gyldig. På nettbeviset i Din sidekan du enkelt se om mørkekjøring er gjennomført og om beviset er gyldig eller ikke.

Har du mistet beviset ditt?

Logg inn på vegvesen.no/dinside og finn beviset ditt der. Du kan også ta kontakt med en trafikkstasjon for å få tilsendt et nytt.

Har du førerkort fra før?

Da er det ikke nødvendig å ta trafikalt grunnkurs, så du kan gå videre til neste trinn.

Er du over 25 år?

Da er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs, og kan kjøre uten øvelseskjøringsbevis. Husk alltid å ha med deg legitimasjon. Førstehjelp og mørkekjøring er obligatorisk for alle. Mørkekjøring kan gjennomføres etter prøven dersom du tar prøven i tidsrommet 16. mars - 31. oktober.

2. Grunnleggende opplæring

Grunnleggende opplæring

Før du kjører i trafikken, er det viktig at du behersker bilen så godt at du kan rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. På dette trinnet skal du også skaffe deg kunnskap om blant annet mennesket i trafikken, miljøvennlig kjøring og hvilket ansvar du har som fører.

Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Automatgir eller manuelt gir?

Du kan velge om du vil kjøre opp med automat- eller manuelt gir. Om du kjører opp med automatgir, får du en kode i førerkortet som begrenser føreretten til slike biler. Dersom du senere ønsker å utvide til manuelt gir, må du å ta oppkjøringen på nytt.

Obligatorisk trinnvurdering

Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

3. Trafikal del

Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig.

Du lærer blant annet om

 • trafikantgrupper og interessemotsetninger
 • å kjøre effektivt, miljøvennlig og økonomisk
 • å redusere risikoen for ulykker
 • å bli forbikjørt og kjøre forbi

Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Obligatorisk sikkerhetskurs på øvingsbane

Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre sikkerhetskurs på øvingsbane. Kurset er på 4 timer og skal medvirke til at du greier å unngå ulykker. Du lærer blant annet om hvordan.

 • du sikrer personer og last
 • kjøremåten din avgjør om du har, eller mister, kontrollen over bilen

Obligatorisk trinnvurdering

Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

4. Avsluttende opplæring

Avsluttende opplæring

I løpet av dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter. Nå nærmer du deg slutten av opplæringen, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må være gjort før du kan ta teoriprøven.

Du skal blant annet kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører etter at du har fått førerkort.

Individuell tilpassing og mengdetrening

Noe av opplæringen på dette trinnet er obligatorisk, men dette er vanligvis ikke nok for å nå hovedmålet. Det er derfor viktig at du i tillegg øver mye på trafikkskole eller privat. Så sant du kan få det til, bør du øvelseskjøre flere tusen kilometer før du går opp til prøve.

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg

Kurset er på i alt 13 timer. Det har 4 deler:

 1. Bilkjøringens risiko
 2. Kjøring på landeveg og forbikjøring
 3. Avsluttende kjøring i trafikken
 4. Refleksjon og oppsummering

For å ha godt utbytte, er det viktig at du er god nok fra før. Ideelt sett burde du være god nok til å greie oppkjøringen før du tar dette kurset.

Gjennom kurset skal du videreutvikle:

 • forståelse for risikoen ved bilkjøring
 • evne til å motvirke blant annet møte-, utforkjørings- og forbikjøringsulykker
 • evne til å vurdere deg selv som fører

TEORIKURS

Tromsø Trafikkopplæring er først i Tromsø med bestått garanti på teorikurs. Som elev hos Tromsø trafikkopplæring kan vi tilby deg teorikurs med garantert bestått på teorieksamen hos vegvesenet. Kurset er på 2 x 90min. vi går igjennom all teori og du får tilgang til nettbasert kurs til en verdi av 900 kr. Skulle du være uheldig å stryke, vil du kunne ta hele eller deler av kurset på nytt uten at dette koster deg noe.

Det kreves at eleven følger kursets undervisningsopplegg.

garanti_1

FOR- OG ETTERARBEID

Det er en viktig forutsetning for opplæringsresultatet at både lærer og elev er godt forberedt til hver kjøretime. Også etterarbeidet er viktig. Tenk grundig gjennom læringsforløpet etter hver time, og gjør gjerne notater. Still spørsmål når noe er uklart. Ved slutten av hver kjøretime summerer lærer og elev i fellesskap opp timens innhold og elevens presentasjoner. Ut fra dette blir planene for neste time lagt. Les alltid aktuelt teoristoff til neste kjøretime. Det vil lette innlæringen og kjøretimene blir mer effektiv.

OPPLÆRINGSKORT

Læreren fører digitalt opplæringskort for hver elev. Det fylles ut for hver time og viser hva som er gjennomgått i hver kjøretime. Læreren er pålagt å føre dette for best mulig tilrettelegging av undervisningen og det kan bli framlagt til enhver tid.

AVSLUTTENDE PRØVE

I tillegg til løpende vurdering gjennom opplæringsforløpet blir all kjøreopplæring avsluttet med en teoretisk og en praktisk prøve. For å kunne ta disse prøvene må du levere en søknad om førerkortet til Statens vegvesen. Før du kan ta den praktiske førerprøven må du bestå teoriprøven ved en trafikkstasjon. Teoriprøven består av 45 spørsmål til forskjellige tegninger av trafikksituasjoner. På denne prøven kan man ha maksimalt 7 feil. Ved stryk på trafikkstasjonens teoretiske prøve er det en karantene på 2 uker. Ved stryk på praktisk prøve er det en karantene på 4 uker.

garanti_2

Fornøydgaranti

Tromsø Trafikkopplæring er først i Tromsø med fornøydgaranti på trafikale grunnkurs, teorikurs og ledsagerkurs. Vårt motto er enkelt: Helt fornøyd eller pengene tilbake.

Skulle du mot formodning ikke trives på et av våre kurs, vil du uten diskusjon få pengene tilbakebetalt. Vi setter som krav at du må ha meldt fra om å ønske å benytte garantien innen midnatt første kurs dag.

Avbestilling må være sendt per e-post: post@ttrafikk.no for å være gyldig.

AVBESTILLING
Har du avtalt time med din trafikklærer, men ikke kan komme, må timen avbestilles senest innen kl. 12.00 en virkedag i forveien. Avbestilling av obligatorisk opplæring må avbestilles innen kl. 12.00 senest tre virkedager før. Avtalt time som ikke benyttes eller timer som er avbestilt for sent må betales.

NB! Avbestilling må skje med direkte kontakt til kontoret eller den enkelte trafikklærer. Lærer og elev har en gjensidig venteplikt på 20 minutter. Er læreren forsinket vil eleven ha til gode den tiden som tilsvarer forsinkelsen. Er eleven forsinket vil dette bli trukket fra timen.

BETALING

All kjøring skal betales forskuddsvis eller fortløpende. Vi tar kort og kontant, og du kan bruke VIPPS.

Du kan også bruke vår ELEV - innlogging. Der får du full oversikt over kontoen din. Dine kjøretimer og reserverte kjøretimer framover.

Der får du også tilgang til KID- og kontonummer for betaling.

KONTAKT

Kontoret har åpent mandag til fredag 09.00-16.00

Adresse

Grønnegata 38

9013 Tromsø

SEND DIN HENVENDELSE

Please enter your name.
Please enter a valid email.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.