MOPED

Denne klassen gjelder føring av tohjulsmoped. I tillegg kan du kjøre tre- eller firehjuls moped med egenvekt ikke over 150 kg(minus batterienes vekt ved eldrift).

Fra 1. januar 2005 ble klasse AM 146 innført som ny førerkortklasse. Søker må bestå teoretisk førerprøve etter å ha dokumentert gjennomført obligatorisk mopedopplæring. Søkers vandel og helse blir kontrollert før førerkort utstedes. Helsekravene er de samme som for personbil. Klasse AM 146 erstatter tidligere mopedførerbevis som ble utstedt etter gjennomført obligatorisk opplæring, men uten at eleven måtte avlegge førerprøve. Så lenge mopedførerbevis fortsatt gir dokumentasjon for førerettigheten, er det ikke nødvendig å bytte ut beviset med førerkort klasse AM 146 for kjøring i Norge.

Tromsø Trafikkopplæring AS - _SF12613

Bestille kurs

Bestill kjøretime

Please enter your name.
Please enter a valid email.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.

Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs

Dette kurset må du fullføre før du kan begynne på den praktiske opplæringen om du er under 25 år. Undervisningen på dette trinnet er hovedsakelig rettet mot risikoforståelse og trafikksystemet. Kurset er felles for opplæringen til alle lette førerkortklasser, og det skal bidra til å gi deg en grunnleggende forståelse for bilkjøring. Kurset er på 17 timer.

Trinn 2 - Grunnleggende kjøring og kjøreteknikk

På dette trinnet skal du i et område med liten trafikk, lære å beherske bilen rent kjøreteknisk uten at du trenger å konsentrere deg om andre trafikanter. Du skal også lære å kjøre økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Du skal i tillegg skaffe deg kunnskap om kjøretøyet. Dette må til for at du skal lære de kjøretekniske ferdighetene effektivt og med god forståelse.

Trinnet avsluttes med en obligatorisk trinnvurderingstime sammen med trafikklæreren.

Trinn 3 - Trafikal del

Du skal lære deg å beherske kjøring i variert trafikk på dette trinnet. Du må også tilegne deg kunnskap om bestemmelser i vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltreglene som regulerer kjøringen. Når du fullfører trinnet, skal ferdighetene din være så gode at du kan kjøre selvstendig.

I dette trinnet gjennomføres et obligatorisk sikkerhetskurs i trafikk med vekt på valg og kjøremåte og sikker samhandling med andre trafikanter. 

Trinnet avsluttes med en obligatorisk trinnvurderingstime sammen med trafikklæreren.

Trinn 4 - Avsluttende opplæring

Målene på dette siste trinnet er særlig innrettet mot risikoforståelse, kunnskap om regler og innsikt i trafikken om system. Disse temaene skal utdypes gjennom hele opplæringen, selv om de vektlegges spesielt i det første og siste trinnet.

Sikkerhetskurs på vei er obligatorisk opplæring på dette trinnet.

KONTAKT

Kontoret har åpent mandag til fredag 09.00-16.00

Adresse

Grønnegata 38

9013 Tromsø

SEND DIN HENVENDELSE

Please enter your name.
Please enter a valid email.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.