MOTORSYKKEL

Vi tilbyr opplæring i klasse A, A2 og A1.

Tromsø Trafikkopplæring AS - _SF12618

Bestille kurs

Bestill kjøretime

Please enter your name.
Please enter a valid email.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.

Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs

Dette kurset må du fullføre før du kan begynne på den praktiske opplæringen om du er under 25 år. Undervisningen på dette trinnet er hovedsakelig rettet mot risikoforståelse og trafikksystemet. Kurset er felles for opplæringen til alle lette førerkortklasser, og det skal bidra til å gi deg en grunnleggende forståelse for bilkjøring. Kurset er på 17 timer.

Trinn 2 - Grunnleggende kjøring og kjøreteknikk

Alt lærestoff i dette trinnet er fellesstoff for klassene A1 og A. Tema 2.1 Motorsykkelkjøring, miljø, sikkerhet og opplæring er obligatorisk for elevene. Temaet er en teoridel på 3 undervisningstimer, og skal være fullført før praktisk opplæring på trinnet påbegynnes.

I trinn 2 skal eleven tilegne seg kunnskap om motorsykkelen og motorsykkelkjøring, og lære å mestre motorsykkelen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomhet mot andre trafikanter. Trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime.

Trinn 3 - Trafikal del

Lærestoffet i trinn 3 er felles for klassene A1 og A, med unntak av "sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk klasse A". Dette er kun obligatorisk for klasse A. Kurset består av både teori og praksis og er på totalt 4 undervisningstimer.

De øvrige målene i trinn 3 er rettet mot elevens læring og kjøring i variert trafikk. Eleven skal også tilegne seg kunnskap om bestemmelsene i vegtrafikklovgivningen som regulerer kjøringen. Dette trinnet avsluttes også med en obligatorisk veiledningstime.

Trinn 4 - Avsluttende opplæring

For klasse A er sikkerhetskurs på vei den avsluttende delen av opplæringen. Kurset er obligatorisk og er i alt på 8 timer, hvorav 4 timer er teori og 4 timer praksis.

KONTAKT

Kontoret har åpent mandag til fredag 09.00-16.00

Adresse

Grønnegata 38

9013 Tromsø

SEND DIN HENVENDELSE

Please enter your name.
Please enter a valid email.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.