LETT LASTEBIL

Klasse C1 og C1E

 

Tromsø Trafikkopplæring AS - _SF12583

Bestille kurs

Bestill kjøretime

Please enter your name.
Please enter a valid email.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.

Trinn 1 - Grunnkurs tunge kjøretøy

Grunnkurs tunge kjøretøy er obligatorisk og felles for alle tunge klasser (minibuss, buss, lett lastebil og lastebil). Dette må gjennomføres før man starter med kjøretimer i en tyngre klasser.

Kurset er på 3 timer.

Dersom du har førerkort i en tung klasse fra før, trenger du ikke ta kurset på nytt.

 På grunnkurset lærer du om hva som skiller kjøring med tunge kjøretøy fra kjøring med personbil og hvordan interessekonflikter mellom trafikantgrupper kan reduseres. Her vil også bevisstgjøring være et gjennomgående tema

Trinn 2 - Grunnleggende kjøring og kjøreteknikk

Elevene skal lære å beherske kjøretøyet rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. Elevene skal i tillegg få kunnskap om lastebilen.

Denne kunnskapen skal bidra til at elevene lærer de kjøretekniske ferdighetene raskere og med bedre forståelse, og til at elevene skal kunne ivareta ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyet.

Trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der du og læreren sammen skal vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3, der du skal lære deg å beherske kjøring i variert trafikk.

Trinn 3 - Trafikal del

Du skal lære deg å beherske kjøring i variert trafikk på dette trinnet. Du må også tilegne deg kunnskap om bestemmelser i vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltreglene som regulerer kjøringen. Når du fullfører trinnet, skal ferdighetene din være så gode at du kan kjøre selvstendig i variert trafikk og miljø. Trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der du og læreren sammen skal vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4 som er det avsluttende trinnet. Nivået på trinn 3 skal være tilsvarende førerprøvenivå.

Trinn 4 - Avsluttende opplæring

Målene å dette siste trinnet er særlig innrettet mot risikoforståelse knyttet til det å kjøre lastebil. Man skal vise forståelse for at kjøringen er en del av et sosialt samspill hvor det stilles spesielle krav til tungbilførerens vurdering av trafikksituasjonene. Man skal utvikle forståelse for at føreren ved feilhandling kan forårsake alvorlige ulykker og at konsekvensene etter en tungbilulykke ofte blir dramatiske. Obligatorisk opplæring på dette trinnet som skal gjennomføres, er kurs i ulykkesberedskap, sikkerhetskurs på veg, kurs i sikring av last og sikkerhetskurs på bane. Ved utvidelse av førerkort fra annen tungbilklasse vil omfanget av den obligatoriske opplæringen bli redusert etter gitte regler.

FOR- OG ETTERARBEID

Det er en viktig forutsetning for opplæringsresultatet at både lærer og elev er godt forberedt til hver kjøretime. Også etterarbeidet er viktig. Tenk grundig gjennom læringsforløpet etter hver time, og gjør gjerne notater. Still spørsmål når noe er uklart. Ved slutten av hver kjøretime summerer lærer og elev i fellesskap opp timens innhold og elevens presentasjoner. Ut fra dette blir planene for neste time lagt. Les alltid aktuelt teoristoff til neste kjøretime. Det vil lette innlæringen og kjøretimene blir mer effektiv.

OPPLÆRINGSKORT

Læreren fører digitalt opplæringskort for hver elev. Det fylles ut for hver time og viser hva som er gjennomgått i hver kjøretime. Læreren er pålagt å føre dette for best mulig tilrettelegging av undervisningen og det kan bli framlagt til enhver tid.

AVSLUTTENDE PRØVE

I tillegg til løpende vurdering gjennom opplæringsforløpet blir all kjøreopplæring avsluttet med en teoretisk og en praktisk prøve. For å kunne ta disse prøvene må du levere en søknad om førerkortet til Statens vegvesen. Før du kan ta den praktiske førerprøven må du bestå teoriprøven ved en trafikkstasjon. Teoriprøven består av 45 spørsmål til forskjellige tegninger av trafikksituasjoner. På denne prøven kan man ha maksimalt 7 feil. Ved stryk på trafikkstasjonens teoretiske prøve er det en karantene på 2 uker. Ved stryk på praktisk prøve er det en karantene på 4 uker.

TEORIKURS

Tromsø Trafikkopplæring er først i Tromsø med bestått garanti på teorikurs. Som elev hos Tromsø trafikkopplæring kan vi tilby deg teorikurs med garantert bestått på teorieksamen hos vegvesenet. Kurset er på 2 x 90min. vi går igjennom all teori og du får tilgang til nettbasert kurs til en verdi av 900 kr. Skulle du være uheldig å stryke, vil du kunne ta hele eller deler av kurset på nytt uten at dette koster deg noe.

Det kreves at eleven følger kursets undervisningsopplegg.

garanti_1

KONTAKT

Kontoret har åpent mandag til fredag 09.00-16.00

Adresse

Grønnegata 38

9013 Tromsø

SEND DIN HENVENDELSE

Please enter your name.
Please enter a valid email.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.