MOPED - AM146

Har du gjennomført trafikalt grunnkurs? Da er du klar for å starte med mopedopplæring!

Denne klassen gjelder føring av tohjuls moped. I tillegg kan du kjøre tre- eller firehjuls moped med egenvekt ikke over 150 kg(minus batterienes vekt ved eldrift)

Våre lærere er klare for å hjelpe deg på vei med ditt førerkort. Stikk innom oss i Tromsøs mest moderne trafikkskole. Vi har også en av Tromsøs beste bilparker til enhver tid.

DU ER ALLTID VELKOMMEN TIL OSS.

Tromsø Trafikkopplæring AS - _SF12613

Bestille kurs

Bestill kjøretime

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.

Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs

Dette kurset må du fullføre før du kan begynne på den praktiske opplæringen om du er under 25 år. Undervisningen på dette trinnet er hovedsakelig rettet mot risikoforståelse og trafikksystemet. Kurset er felles for opplæringen til alle lette førerkortklasser, og det skal bidra til å gi deg en grunnleggende forståelse for bilkjøring. Kurset er på tilsammen 17 timer.

Trinn 2 - Grunnleggende kjøring og kjøreteknikk

På dette trinnet skal du tilegne deg kunnskap om mopeden og mopedkjøring, og lære å mestre mopeden rent kjøreteknisk.
På dette trinnet skal du først starte med et teorikurs på 3 timer. Her får du en grunnleggende forståelse for hva kjøring med moped innebærer. Her vil du også få all informasjon du trenger før vi starter med den praktiske opplæringen.

Praktisk opplæring
Du må ha minst 4 timer kjøreopplæring. Vi kjører 2 timer i kjøregård, og 2 timer i lett trafikk. Her skal du lære:

  • Å gjøre deg og mopeden klar for kjøring
  • Igangsetting og stans
  • Å gire (vi bruker automatmopeder) og krypekjøre
  • Å styre, akselerere og bremse
  • Sikkerhetskontroll

Hvor mange timer du skal bruke på dette trinnet, må tilpasses ditt behov.
Trinnet avsluttes med èn obligatorisk trinnvurderingstime, der du og læreren sammen skal vurdere om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig til å begynne på trinn 3

Trinn 3 - Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre tilnærmet selvstendig i variert trafikk.

Etter dette trinnet skal du mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i variert trafikkmiljø, og i god samhandling med andre trafikanter. Kjøringen skal være tilnærmet selvstendig.
Dette trinnet inneholder 4 kjøretimer i trafikk og 4 timer (obligatorisk) sikkerhetskurs i trafikk. Her skal du lære å kjøre moped på en sikker, tydelig og bestemt måte i trafikken. Du skal også lære hvordan du skal kjøre og samhandle med andre trafikanter slik at ulykker unngås. Hvor mange timer du skal bruke på dette trinnet, må tilpasses ditt behov.
Trinnet avsluttes med èn obligatorisk trinnvurderingstime der du og læreren sammen skal vurdere om du har gode nok kunnskaper og ferdigheter til å begynne på trinn 4 som er det avsluttende trinnet.

Trinn 4 - Avsluttende opplæring

På dette trinnet skal du blir så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. 
På dette trinnet skal du ta et 4 timers obligatorisk sikkerhetskurs på veg. Du skal blant annet øve på å:

  • Kjøre i tettbygd strøk og på landeveg
  • Velge kjøreruter som er sikre og til minst mulig ulempe for andre
  • Reflektere rundt dine egne erfaringer og sikker transport med moped

Hvor mange timer du skal bruke på dette trinnet, må tilpasses det behovet du har.

FOR- OG ETTERARBEID

Det er en viktig forutsetning for opplæringsresultatet at både lærer og elev er godt forberedt til hver kjøretime. Også etterarbeidet er viktig. Tenk grundig gjennom læringsforløpet etter hver time, og gjør gjerne notater. Still spørsmål når noe er uklart. Ved slutten av hver kjøretime summerer lærer og elev i fellesskap opp timens innhold og elevens presentasjoner. Ut fra dette blir planene for neste time lagt. Les alltid aktuelt teoristoff til neste kjøretime. Det vil lette innlæringen og kjøretimene blir mer effektiv.

AVSLUTTENDE PRØVE

I tillegg til løpende vurdering gjennom opplæringsforløpet blir føreropplæring avsluttet med en teoretisk og en praktisk prøve. For å kunne ta disse prøvene må du levere en søknad om førerkortet til Statens vegvesen. Før du kan ta den praktiske førerprøven må du bestå teoriprøven ved en trafikkstasjon. Teoriprøven består av 40 forskjellige spørsmål. På denne prøven kan man ha maksimalt 6 feil. Ved stryk på trafikkstasjonens teoretiske prøve er det en karantene på 2 uker. Ved stryk på praktisk prøve er det en karantene på 4 uker. * Det er ikke krav om teoriprøve ved utvidelser i A-klassene. Altså utvidelse fra A1 til A2, A2 til A eller A1 til A.

OPPLÆRINGSKORT

Læreren fører digitalt opplæringskort for hver elev. Det fylles ut for hver time og viser hva som er gjennomgått. Læreren er pålagt å føre dette for å best mulig tilrettelegge undervisningen, samt at det kan bli framlagt til enhver tid.

TEORIKURS

Som elev hos Tromsø trafikkopplæring kan vi tilby deg teorikurs der vi går igjennom mye av det som du som elev bør kunne. Vi anbefaler våre elever å benytte seg av digitale teorikurs og tentamener fra: Teoritentamen

PRISER

KONTAKT

Kontoret har åpent mandag til fredag 09.00-16.00

Adresse

Evjenvegen 92A

9024 Tomasjord

SEND DIN HENVENDELSE

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.