Motorsykkel – klasse A1 – A2 – A

Vi tilbyr motorsykkelopplæring i alle klasser. Forskjellen i de ulike klassene er størrelse på motorsykkelen. Lett motorsykkel kan kjøre fra fylte 16 år. Mellomtung motorsykkel fra fylte 18 og tung motorsykkel fra fylte 24. Det finnes også et unntak som gjør at man kan kjøre tung motorsykkel fra fylte 20, men dette krever at man først tar førerkort til mellomtung motorsykkel og opparbeider seg 2 års erfaring før man går videre til tung motorsykkel.

Våre lærere er klare for å hjelpe deg på vei med ditt førerkort. Stikk innom oss i Tromsøs mest moderne trafikkskole. Vi har også en av Tromsøs beste bilparker til enhver tid.

DU ER ALLTID VELKOMMEN TIL OSS.

Tromsø Trafikkopplæring AS - _SF12618

Bestille kurs

Bestill kjøretime

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.

Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs

Dette kurset må du fullføre før du kan begynne på den praktiske opplæringen om du er under 25 år. Undervisningen på dette trinnet er hovedsakelig rettet mot risikoforståelse og trafikksystemet. Kurset er felles for opplæringen til alle lette førerkortklasser, og det skal bidra til å gi deg en grunnleggende forståelse for bilkjøring. Kurset er på tilsammen 17 timer.

Trinn 2 - Grunnleggende kjøring og kjøreteknikk

Før du begynner på den praktiske opplæringen ved trafikkskolen, må du gjennomføre et obligatorisk teorikurs for motorsykkel. Ett 3 timers teoretisk kurs om motorsyklister, andre trafikantgrupper, og tiltak for å unngå motorsykkelulykker.

Etter gjennomført kurs kan du begynne å ta kjøretimer på motorsykkel. Du lærer å bruke motorsykkelen rent kjøreteknisk, får kunnskap og ferdigheter om teknisk behandling av motorsykkel (kjøregård og på vei), miljøvennlig kjøring og føreransvaret.
Hvor mange kjøretimer du trenger, tilpasses din erfaring med motorsykkel.

Trinnet avsluttes med èn obligatorisk trinnvurderingstime, der du og læreren sammen skal vurdere om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig til å begynne på trinn 3. Dette trinnet er identisk for alle motorsykkelklassene.

Trinn 3 - Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre motorsykkel i variert trafikk, og variert trafikkmiljø. Du vil i dette trinnet også bli tilnærmet selvstendig i din kjøring. Du skal kunne kjøre motorsykkel effektivt og behagelig. miljøvennlig og økonomisk, kjøre med lav risiko og det trenes også mye på plassering i veibanen.

Hvor mange kjøretimer du har behov for er individuelt og tilpasses deg ut ifra din trafikale erfaring.

Lett motorsykkel – klasse A1:
På dette trinnet skal du som gjennomfører opplæring på lett motorsykkel gjennom et obligatorisk sikkerhetskurs i trafikk mot slutten av opplæringen. Kurset varer i 4 timer og her skal du lære å kjøre sikkert i trafikken, samhandle med andre trafikanter og velge kjøremåter med lav risiko.

Mellomtung og tung motorsykkel – klasse A2 og A:
På dette trinnet skal du som gjennomfører opplæring til A2 eller A gjennomføre et obligatorisk sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk mot slutten av opplæringen. Kurset varer i 4 timer og her skal du blant annet lære om hvordan føreren kan ta hensyn til fysiske og psykiske begrensninger, bli bevisst på at øving er nødvendig for å motvirke feil handlinger og bli bevisst på sammenhengen mellom gode ferdigheter og kjøreglede

Trinnet avsluttes med èn obligatorisk trinnvurderingstime der du og læreren sammen skal vurdere om du har gode nok kunnskaper og ferdigheter til å begynne på trinn 4 som er det avsluttende trinnet.

Trinn 4 - Avsluttende opplæring

Dette er det siste trinnet i opplæringen. Trinn 4 består av et obligatorisk sikkerhetskurs på veg. Målene i trinn 4 både for klasse A1, A2 og A, er hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse knyttet til motorsykkelkjøring. Timeantall er i dette trinnet forskjellig for klassene:

I klasse A1 består sikkerhetskurset av totalt 5 timer.

I klasse A2 består sikkerhetskurset av totalt 5 timer.

I klasse A består sikkerhetskurset på i alt 8 timer.

FOR- OG ETTERARBEID

Det er en viktig forutsetning for opplæringsresultatet at både lærer og elev er godt forberedt til hver kjøretime. Også etterarbeidet er viktig. Tenk grundig gjennom læringsforløpet etter hver time, og gjør gjerne notater. Still spørsmål når noe er uklart. Ved slutten av hver kjøretime summerer lærer og elev i fellesskap opp timens innhold og elevens presentasjoner. Ut fra dette blir planene for neste time lagt. Les alltid aktuelt teoristoff til neste kjøretime. Det vil lette innlæringen og kjøretimene blir mer effektiv.

AVSLUTTENDE PRØVE

I tillegg til løpende vurdering gjennom opplæringsforløpet blir føreropplæring avsluttet med en teoretisk og en praktisk prøve. For å kunne ta disse prøvene må du levere en søknad om førerkortet til Statens vegvesen. Før du kan ta den praktiske førerprøven må du bestå teoriprøven ved en trafikkstasjon. Teoriprøven består av 40 forskjellige spørsmål. På denne prøven kan man ha maksimalt 6 feil. Ved stryk på trafikkstasjonens teoretiske prøve er det en karantene på 2 uker. Ved stryk på praktisk prøve er det en karantene på 4 uker. * Det er ikke krav om teoriprøve ved utvidelser i A-klassene. Altså utvidelse fra A1 til A2, A2 til A eller A1 til A.

OPPLÆRINGSKORT

Læreren fører digitalt opplæringskort for hver elev. Det fylles ut for hver time og viser hva som er gjennomgått. Læreren er pålagt å føre dette for å best mulig tilrettelegge undervisningen, samt at det kan bli framlagt til enhver tid.

TEORIKURS

Som elev hos Tromsø trafikkopplæring kan vi tilby deg teorikurs der vi går igjennom mye av det som du som elev bør kunne. Vi anbefaler våre elever å benytte seg av digitale teorikurs og tentamener fra: Teoritentamen

PRISER

KONTAKT

Kontoret har åpent mandag til fredag 09.00-16.00

Adresse

Evjenvegen 92A

9024 Tomasjord

SEND DIN HENVENDELSE

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.